Kadim Şehir İstanbul’un Tarihi

446 0
Kadim Şehir İstanbul'un Tarihi

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış eşsiz şehir İstanbul’un kentsel olarak 3 bin, yerleşim olarak 300 bin yıla uzanan iki kıtanın (Avrupa ve Asya) kesiştiği noktada bulunan ve Dünyanın hayran olduğu kadim bir şehirdir. Asırlarca çeşitli ırka ve dine sahip insanlara ev sahipliği yapmıştır. Tarihsel süreçte metropolit ve kozmopolit yapısını korumuştur. Üç İmparatorluğa başkentlik yapmıştır.

İstanbul’un ilk yerleşim yeri bugünkü ismiyle Yenikapı bölgesi kabul edilir. Yaklaşık 12 milyon nüfusa sahip şehir, dünyada en kalabalık şehirlerden birisi. İstanbul’un kendisi gibi görkemli tarihide dünya insanlarını kendisine hayran bırakmaktadır.

Milattan Öncesi Dönemi

MÖ 300.000’de İlk yerleşim sahipleri olarak kabul edilen Megaralılar, yapılan kazı çalışmalarında Küçükçekmece gölü çevresinde yaşadığı düşünülmektedir. Megaralılar Khalkedon ismini verdikleri bugünkü Kadıköy’e yerleşmiş ve bakırın bulunduğu cilalı taş devrinde yaşamıştır. MÖ 667 yılına gelindiğinde şehir Yunanlılara ev sahipliği yapacaktır. Kısa zamanda güçlenen Yunanlılar Roma İmparatorluğu döneminde ele geçirilmiştir. MÖ 196-330 yılları arası Pers imparatoru Pescennius ve Roma İmparatoru Septimius Severus arasında yaşanan çekişmede, şehir büyük zarar görür ve yeniden inşa edilir.

Milattan Sonra İstanbul

İstanbul 330-395 yılları arasında Roma İmparatorluğunun başkenti yapılır. İmparatorun ölümünün anısına ismi Byzantium iken Konstantinopolis’e çevrilir. Konstantinopolis, 395 yılına gelindiğinde Doğu Roma – Batı Roma ikiye bölünmüş İmparatorluğun ardından başkent unvanını Doğu Roma İmparatorluğuna kaptırır. Ancak Batı Roma İmparatorluğunun yıkılmasının ardından adı Bizans İmparatorluğu olacak ve devletin yeniden başkenti olmuştur. Konstantinopolis Ortaçağ döneminin en zengin ve en parlak şehri haline gelmiştir.
1204-1261 yıllarında Latinlerin işgaline uğramış ve Latin İmparatorluğun bir parçası olan şehir, daha sonra 1453 yılına kadar Bizans İmparatorluğunun merkezi olmaya devam etmiştir.

Konstantinopolis ve Osmanlı Dönemi

Üç kıtada hüküm süren Osmanlı İmparatorluğunun sultanı Fatih Sultan Mehmet tarafından şehir, 1453 yılında fethedilmiştir. Osmanlı devletinin fethinden sonra Konstantinopolis’in ismi Müslümanlar tarafından Konstantiniyye olarak adlandırılır. Zamanla şehrin ismi İstanbul olarak değiştirilmiş ve Osmanlı devletinin başkenti haline gelmiştir. Ancak şehir 1918’de itilaf devletleri tarafından işgal edilmiş 1923 yılında Türk ordusunun şehre girmesiyle işgal sona ermiştir.